Dr. Digital

Pro měření na iOS zařízení je nutné iOS 17 nebo vyšší.
Můžete využít měření i pomocí PC a webkamery.

🌟 Den Zdraví

Vážení kolegové,
S  potěšením oznamujeme, že příští týden, dne 17.10.2023, se v prostorách Vaší společnosti v Praze uskuteční Den Zdraví s Dr. Digital. Den zdraví je příležitost zaměřit se na Vaše zdraví a poskytnout Vám nástroje pro optimální péči.

Stejnou možnost jsme připravili i pro kolegy na všech pracovištích ONLINE. Sledujte tyto stránky pro další informace.

🔍 Klíčová témata tohoto setkání jsou prevence, telemedicína i moderní technologie. Připojte se k nám a zjistěte, co můžete dělat pro Vaše zdraví.

📌 Instrukce pro účast:
1. Registrace: a) Zarezervujte si časový slot na Dni zdraví na intranetu. b) Proveďte jednoduchou registraci do systému Dr. Digital.
2. Stáhněte si Aplikaci: Stáhněte si naší aplikaci, která Vám umožní plně využít Dne zdraví.

🌟 Health Day with Dr. Digital

Dear colleagues,
With great pleasure, we announce that next week, on October 17, 2023, Health Day with Dr. Digital will take place in your company's premises. Health Day is an opportunity to focus on your well-being and provide you with tools for optimal care.

We have prepared the same option for colleagues at all workplaces ONLINE. Please follow these pages for further information.

🔍 Key topics of this meeting include prevention, telemedicine, and modern technologies. Join us and discover what you can do for your health.

📌 Instructions for participation:
1. Registration: a) Reserve your time slot for Health Day on the intranet. b) Complete a simple registration in the Dr. Digital system.
2. Download the Application: Downloading our application will allow you to fully benefit from Health Day.

mudr-dvorak

MUDr. Marek Dvořák, MBA, PhD.

MUDr. Marek Dvořák je doktor urgentní medicíny. Doktorem na záchrance chtěl být už od mala. Dnes se mu, jak sám říká, splnily všechny sny. Pracuje u pozemní i letecké záchranky a na urgentním příjmu největší české nemocnice.
Marek je partnerem projektu Dr. Digital a pomáhá nám vyvíjet tu nejlepší platformu pro péči o zdraví, za pomoci telemedicíny.

DrDigital_logo_base

Dr. Digital je přední telemedicínskou společností, která aktivně přispívá k inovacím v oblasti zdravotní péče. Naše vášeň pro zdravotní péči nás neustále žene vpřed.

Společnost Dr. Digital přináší nejmodernější technologie a sofistikovaný systém sběru zdravotnických dat. Zdravotníci v týmu  Dr. Digital tato data pečlivě analyzují a na základě nich navrhují personalizovaný léčebný nebo preventivní plán.“

drdigitalThumbsUp

Veškeré zdravotní informace konzultované v rámci Dne zdraví a naší aplikace jsou důvěrné a přístup k nim má pouze zdravotnický tým.

Den zdraví zahrnuje:

  • Měření vitálních funkcí s využitím moderních technologií a analýzu rizik prostřednictvím umělé inteligence.
  • Sběr klíčových informací pro anamnézu Vašeho zdravotního stavu a odemčení přístupu do světa personalizované telemedicíny.
  • Představíme Vám technologii, která za pomoci umělé inteligence dokáže diagnostikovat Vaše riziková znaménka.
  • Školení zaměstnanců v oblasti používání těchto metod pro pravidelnou kontrolu svého zdravotního stavu.
Group 8