GDPR pro “Dr.Digital”

DrDigital s.r.o. a Virtuální Klinika DrDigital s.r.o. usilují o to být nejmodernější platformou pro telemedicínu.

Uvědomujeme si citlivost dat našich pacientů a bezpečnost dat pro nás nejsou jen prázdná slova.

Každý náš pacient si může být jistý, že vždy děláme vše pro to, aby jejich data a údaje byla co nejvíce zabezpečená a aby k nim měl přístup pouze ten kdo na to má právo.

 

Správcem Vašich osobních údajů je Dr. Digital s.r.o., IČ 08714606, se Praha 3, Žižkov, U kněžské louky 2125/51, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně pod sp. zn. C 94816 (v následujícím textu také jen jako „Správce“).

Úvod - Zpracování osobních údajů

V následujícím dokumentu se dozvíte, jaké údaje o Vás zpracováváme a proč je potřebujeme. Dále se zaměříme na to, jaké práva a povinnosti oboustranně musíme dodržovat a na koho se můžete obrátit pro více informací.

V případě, že by Vám cokoli v ochraně osobních údajů nebylo jasné, se na nás neváhejte obrátit následujícími způsoby:

 

  • e-mailem na e-mailové adrese gdpr@drdigital.cz,
 

V úvodu bychom vám také rádi připomněli, že v České republice dohlíží na problematiku ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, který je vždy připraven přijímat vaše podněty a stížnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí na adrese Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7, jejichž aktuální kontaktní údaje naleznete na jeho webových stránkách: www.uoou.cz.

Základní zásady zpracování osobních údajů

K vašim osobním údajům přistupujeme vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou. Seznam nejdůležitějších právních předpisů naleznete níže. V souladu s těmito předpisy dodržujeme také následující základní zásady zpracování osobních údajů:

  • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy korektně, v souladu se zákonem a způsobem, který je dostatečně zřejmý, jasný a zřetelný.
  • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytném rozsahu a způsobem, který je v souladu s účelem, pro nějž vaše údaje zpracováváme.
  • Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly vždy přesné a podle potřeby aktualizované. Osobní údaje, které jsou nepřesné, budou vymazány nebo opraveny.
  • Vaše osobní údaje zpracováváme jen po nezbytně nutnou dobu. V některých případech je tato doba stanovena přímo zákonem, jindy jsme si ji nastavili interně tak, aby odpovídala našim oprávněným zájmům.
  • Vaše osobní údaje náležitě zabezpečujeme před únikem, neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou a poškozením. Za tímto účelem jsme přijali vhodná technická opatření, která spočívají zejména ve striktním nastavení přístupu jednotlivých osob k vašim údajům, šifrování a další technické i fyzické způsoby zabezpečení.
 

Další podrobnosti naleznete zde:

Seznam právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů

V následujících předpisech najdete nejdůležitější úpravu ochrany vašich osobních údajů:

 

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
  • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • a další předpisy u oblasti hospodářství a účetnictví

Kontakt

Zaujali jsme Vás? Neváhejte nás kontaktovat nebo

nám nechte Váš e-mail a my se ozveme.

info@drdigital.cz

Kontakt

Zaujali jsme Vás? Neváhejte nás kontaktovat, nebo nám nechte

Váš e-mail a my se ozveme.

+420 123 456 789

info@drdigital.cz

Dr-Digital-no-legs